Pi. máj 24th, 2024

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Obmedzený pohyb s výnimkami od 21:00 hod. do 5:00 hod. a obmedzené neesenciálne cestovanie

Vyhradené hodiny pre seniorov

REŠTAURÁCIE

Základ: okienkový predaj a rozvoz

OTP: okienkový predaj a rozvoz, terasy bez obmedzení

Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, terasy bez obmedzení

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE A KNIŽNICE

Základ: zakázané

OTP: individuálne prehliadky, maximálne 1 osoba na 15 m2

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení

OBCHODY, SLUŽBY A NÁKUPNÉ CENTRA

Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Vyhradené hodiny pre seniorov

UBYTOVACIE ZARIADENIA

Základ: zakázané

OTP: ubytovanie maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie okienkový predaj a terasy s 2 metrovými rozostupami medzi stolmi s otvorenými minimálne 50% stien, wellness zakázaný

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

TAXI

Povolené s dodržaním podmienok 2 osôb na jeden rad, nosenia respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi

FITNESS

Povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním max. 20 osôb alebo 15 m2 na osobu

BAZÉNY A PLAVÁRNE

Základ: zakázané

OTP: maximálne 10 osôb

Kompletne zaočkovaní: maximálne 25% kapacity

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A TRÉNINGY – LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Základ: maximálne 6 osôb na sektor

OTP: maximálne 50 osôb s výnimkou pre profesionálne ligy

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení

HROMADNÉ PODUJATIA

Základ: maximálne 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov

OTP: maximálne 25% kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní: bez limitu s povinným zoznamom účastníkov

BOHOSLUŽBY

Základ: maximálne 1 osoba na 15 m2, ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov

OTP: maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, s povinným zoznamom účastníkov

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A HP V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com