S testom už aj k lekárovi

SLOVENSKO. Podľa nového metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, platného od 25. augusta 2021 môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžadovať od nezaočkovaných negatívny PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19. Rozhodnutie závisí na danom lekárovi.

   PCR test má platnosť 72 hodín, antigénový test iba 48 hodín. Je preto možné, že v prípade rehabilitácie či viacerých vyšetrení si pacient zaplatí za „antigén“ aj trikrát týždenne. Usmernenie platí pre všetkých lekárov, teda aj pre všeobecných, pre zubárov aj pre špecializované pracoviská a podobne.

   Negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín je potrebný aj v prípade plánovanej hospitalizácie. V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti (akútne prípady), zabezpečí test nemocnica. Rovnako je potrebný negatívny test aj v prípade nástupu do doliečovacieho zariadenia alebo na kúpeľnú liečbu. (red)