PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

Optimalizácia centrálneho múzejného depozitára Vihorlatského múzea v Humennom Zbierkové predmety pod ochranou techniky