Št. jún 20th, 2024

V čase uzatvorenia múzea pre verejnosť sa zvýšená pozornosť múzejných pracovníkov zameriavala na prácu so zbierkovým fondom, ktorý v súčasnosti tvorí vyše 180 000 zbierkových predmetov. Zbierkové predmety sú rozdelené do viacerých špecializovaných fondov, napr.: fond národopisu, archeológie, starších dejín, novších dejín, numizmatiky, prírodovedy a ďalších.

   Niektoré predmety sú vystavené v stálych expozíciách a aktuálnych výstavách, teda prístupné verejnosti. Väčšina zbierkového fondu je však uložená v depozitárnych priestoroch a čaká na svoje prezentačné či výskumné využitie v budúcnosti. Múzeum v zmysle platných predpisov dbá o odborné a bezpečné uloženie spravovaného zbierkového fondu v centrálnom depozitári a neustále vyvíja snahu o zlepšenie podmienok uloženia, vzhľadom k množstvu predmetov a limitovanému priestoru. V roku 2020 bol vypracovaný projekt Centrálny depozitár Vihorlatského múzea – optimalizácia klimatických podmienok priestorov, uloženia a bezpečnosti zbierok.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   V rámci projektu, ktorý bol ukončený v máji 2021, bol pre potreby úpravy klimatických podmienok obstaraný mobilný odvlhčovač vzduchu pre korekciu vlhkosti vzduchu, klimatizácia s filtráciou vzduchu pre dve miestnosti depozitára výtvarného umenia a okenné fólie pre ochranu všetkých depozitárnych priestorov pred prehrievaním a prestupmi škodlivého UV žiarenia. Pomocou zakúpeného dataloggera s externými senzormi je už v súčasnosti možné zaznamenávať a vyhodnocovať teplotu a relatívnu vlhkosť vo ôsmich hlavných miestnostiach depozitára. To múzejníkom umožňuje presnejšie riadiť zásahy do vykurovacieho systému a úpravu vlhkosti, prípadne chladenie priestorov s klimatizáciou. Vhodnejšie uloženie zbierkových predmetov je postupne zabezpečované papierom s neutrálnym pH. Ním sa postupne pokrývajú police úložného systému, čím sa zamedzuje kontaktným reakciám medzi uloženými zbierkovými predmetmi, resp. chemickými látkami, ktorými sú tieto predmety ošetrené a úložným systémom.

   Realizáciou projektu sa nepochybne zlepšili podmienky uloženia zbierkových predmetov v centrálnom depozitári, čím sa predĺži životnosť zbierkových predmetov, samozrejme, so zachovaním všetkých ďalších postupov a úkonov pri správe zbierok.

(Foto: Krpce z Vyšnej Jablonky. Jeden zo zbierkových predmetov národopisného zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Vyrábali sa podomácky a v našom regióne sa nosili v niektorých lokalitách až do prvej tretiny 20. storočia.  (Zdroj: archív VM).

Mgr. Jozef Fundák, etnografické oddelenie Vihorlatského múzea v Humennom

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com