Pi. júl 12th, 2024

SNINA. Ako uviedla primátorka mesta Daniela Galandová na sociálnej sieti, Nemocnica Snina poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 40 000 obyvateľov okresu Snina a rovnako aj pre obyvateľov okolitých okresov. Je spôsobilá plniť požiadavky na priestorové, prístrojové a personálne vybavenie urgentného príjmu 1. typu. Vybudovanie neurologického oddelenia s 24-hodinovou starostlivosťou počas 7 dní v týždni je podmienkou Ministerstva zdravotníctva SR pre zaradenie Nemocnice Snina, s. r. o. do pevnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

   „Mesto Snina ako zakladateľ a vlastník nemocnice je oprávnené požiadať o opätovné posúdenie zaradenia Nemocnice Snina do siete urgentných príjmov typu 1 až po jeho vybudovaní. Máme hotovú projektovú dokumentáciu aj s finančnou podporou 10 000 eur z regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Snina. Projekt stavby zahŕňa výstavbu dvojpodlažného objektu neurologického oddelenia, ambulancií a vyšetrovní ako prístavbu k administratívnej budove, kompletnú rekonštrukciu administratívnej budovy a ostatné stavebné objekty – nové parkovacie plochy, spevnené a cestné plochy, prestrešenie chodníka do budovy nemocnice, oplotenie s potrubným mostom, exteriérové požiarne schodisko. Samozrejme vybavenie magnetickou rezonanciou a ďalšími nevyhnutnými prístrojmi,“ spresnila.

   Podľa jej ďalších slov je rozšírenie súčasných služieb nemocnice o neurologické oddelenie nevyhnutné tak z dôvodu strategického umiestnenia nemocnice v blízkosti hraníc s Ukrajinou, rovnako v blízkosti dvoch chránených území Národný park Poloniny a Chránená krajinná oblasť Vihorlat, ktoré majú hornatý povrch a ktorých dopravná infraštruktúra v nárazníkových zónach je nedostatočne vybudovaná, znemožňujúca pre obyvateľov okresu zaručiť dostupnosť zdravotníckeho vyšetrenia maximálne do 30 minút. „Naopak, realitou je 60 minút v lete a v zimnom období minimálne 90 minút aj z dôvodu, že cestné komunikácie v ochrannom pásme Vodárenskej nádrže Starina, ktorá predstavuje hlavný zdroj pitnej vody pre viaceré samosprávy Prešovského a Košického kraja, nemôžu byť chemicky udržiavané. Obce z tohto územia sú od Sniny vzdialené až do 50 km, pričom vzdialenosť medzi mestom Snina a ďalším zdravotníckym zariadením v meste Humenné je ďalších 25 km,“ dodala primátorka. (nikj, FB D. Galandová)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com