So. dec 3rd, 2022

Deň: 8. júna 2021

Reklamy

Letné škôlky v Humennom

JÚLMŠ Dargovských hrdinov na Sídlisku III, pod ktorú sú určené ako spádové MŠ Partizánska, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska a MŠ Podskalka.MŠ Osloboditeľov na Sídlisku II so spádovými MŠ Tyršova, MŠ Lesná, MŠ…