Po. jún 24th, 2024

HUMENNÉ. Belorítok ubúda. Keďže si stavajú svoje hniezda najčastejšie na rohoch okien, nie sú ľuďom po vôli. Preto v mnohých prípadoch dochádza k odstráneniu hniezda. To sa však považuje za trestný čin, keďže vtáky chráni zákon. Manipulovanie s malým príbytkom však je možné, potrebný je na to ale súhlas ochranárov.

   „Podľa zákona o ochrane prírody sa všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území považujú za chránené živočíchy. Odstraňovať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda v jeho prirodzenom teritóriu je preto zakázané. Teda zakázané je odstraňovať aj hniezda lastovičiek a belorítok, ktoré hniezdia na rohoch budov.  Na takúto činnosť však v mimoriadnych prípadoch môže  Ministerstvo životného prostredia SR vydať špeciálnu výnimku podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,“ uviedla Tamara Lesná zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.  

   Podľa jej ďalších slov sa k požiadavke na výnimku vyjadrujú  odborníci zo Štátnej ochrany prírody, zoológovia, ktorí danú situáciu posúdia na mieste, zhodnotia a následne stanovia striktné podmienky kedy a za akých okolností sa to môže zrealizovať (ideálne je využiť obdobie, keď vtáky nehniezdia). „Zvyčajne sa potom určujú konkrétne opatrenia, aby sa zabránilo ďalšiemu hniezdeniu a znečisteniu fasád domov, napríklad  osadením mechanických zábran. Najlepšie je, keď sa aj  hniezdne náhrady pre vtáky osadia tam, kde hniezdenie nebude problematické.  Je dovolené predchádzať vzniku hniezd rôznymi technickými zábranami, ale len kým si vtáky hniezdo nevytvoria. Ak už je hniezdo vybudované, na ochranu fasády pred zašpinením odporúčame umiestniť pod hniezdom podložku na zachytávanie trusu,“ dodala Lesná.    

   Lastovičky a belorítky sú pre človeka užitočné a majú aj v urbanizovanej krajine svoje dôležité miesto, živia sa totiž hmyzom.  A to aj komármi. „Za odstraňovanie, úmyselne poškodzovanie alebo ničenie hniezda chráneného živočícha môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi, alebo právnickej osobe pokutu do 33 193,91 eur. Fyzickej osobe za totožný priestupok možno uložiť pokutu do výšky 9 958,17 eur,“ spresnila Tamara Lesná.  

   Ničenie hniezd možno nahlásiť priamo polícii, okresným úradom alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Slovenská inšpekcia životného prostredia chce touto cestou poprosiť  občanov, ktorí vidia takúto, či akúkoľvek inú nezákonnú  činnosť, aby ju podľa možností zdokumentovali pomocou fotografie alebo videozáznamu, čo  uľahčí neskoršie vyšetrovanie, respektíve usvedčenie z nezákonnej činnosti.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com