Po. júl 15th, 2024

HUMENNÉ. Mesto už začiatkom apríla vyhlásilo výzvu KAŽDÉ VRECE SA RÁTA. Zapojiť sa mohli jednotlivci, ale aj skupiny či organizácie a pomôcť tak vyčistiť mesto od odpadkov.

   Čistenie zahŕňalo upratanie verejných priestranstiev, námestí, parkov, sídlisk, mestských lokalít, upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov, údržbu trávnatých plôch, úpravu povrchu kameňolomu (Sídlisko pod Sokolejom), vyčistenie nábrežia Laborca (Sídlisko III), upratanie lokality Hubková (Kudlovce), odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mes­ta, čistenie komunikácií či pristavenie kontajnerov na objemný odpad podľa pokynov k tomu zodpovedných pracovníkov.

   „Na základe výzvy sa mohli do projektu zapojiť malí i veľkí, jednotlivci i skupiny. Každý sa mohol stať „Hrdinom životného prostredia“, čo sa mohlo dokumentovať aj fotografiami. Na základe nich sme zistili, že do výzvy sa zapojili napríklad športovci – Bežecký klub Humenné, mladí futbalisti, hokejisti, hokejbalisti, florbalisti, volejbalisti, fanklub hokejového klubu HC 19 Humenné, členky Humenského ochotníckeho divadla, poslanecký klub Odvážne Humenné, deti materských škôl Osloboditeľov, Štefánikova, žiaci základných škôl Pugačevova, Dargovských hrdinov, Hrnčiarska, Kudlovská, SNP, žiaci Gymnázia Jána Zlatoústeho, tiež rodiny Kirňákova, Kundrátova, Jalčova, Bigova, Timákova či Harvanova. Do výzvy sa zapojil aj primátor Miloš Meričko so svojou rodinou,“ spresnil Marián Škuba z tlačového referátu mesta. Ako ďalej uviedol, presný počet vriec alebo zvážené kilogramy vyzbieraného odpadu nie je známy. Do výzvy „Každé vrece sa ráta“ sa totiž zapojili aj mnohí ďalší obyvatelia mesta, ktorí svoje fotografie nezaslali. „Podľa predbežných zrátaní môžeme hovoriť približne o 300 vreciach vyzbieraného odpadu. Číslo na jednej strane pozitívne poukazuje na vyčistenie prírody, opačne je však výstrahou, koľko odpadu človek úmyselne do prírody a blízkeho okolia vyhodí,“ dodal Škuba.

   Čistilo sa nábrežie Laborca od Sninského k Valaškovskému mostu, lokalita pri zimnom štadióne poza areál kúpaliska, až k zdravotníckemu stredisku na Chemlonskej ulici. Odpadky sa zbierali v lokalite Hubková, tiež pri studničke a Orechovej lúčke v lokalite Handrix, záhradkárska oblasť na Kudlovciach, Kalvária, okolie Sídliska pod Sokolejom aj Sídliska I. Upratané bolo aj okolie na Komenského aj Sninskej ulici smerom na Krámovú, časti sídlisk, parky, medzigarážové priestory, ktoré sa nachádzajú v blízkosti základných a materských škôl, okolie humenskej historickej dominanty,  park, okolie skanzenu a amfiteátra. „Každý rok sa snažíme zapájať do aktivity zbierania odpadkov pozdĺž rieky Laborec v čase veľkonočných sviatkov, ktorú organizuje OZ Flek. Tento rok aktivitu čistenia verejných priestorov občanmi vo veľkej miere iniciovalo mesto. Keďže sa snažíme ísť deťom príkladom a učiť ich, že odpadky nepatria na zem, ale do kontajnerov, brávame ich vždy so sebou, aby si budovali vzťah nielen k prírode, ale aj k téme ekológie. Tento rok sme boli zbierať v troch lokalitách – pri Laborci, pri studničke nad Orechovou lúčkou a na Sídlisku pod Sokolejom. Dokopy sme vyzbierali približne 15 vriec skleneného, plastového a ďalšieho odpadu,“ prezradila Alexandra Harvanová, ktorá s azapojila spolu s celou rodinou.

Členovia Humenského ochotníckeho divadla

   Podľa Mariána Škubu bolo najviac znečistené nábrežie Laborca, okolie záchytného parkoviska i výmenníka tepla na Sídlisku pod Sokolejom. „Prevažoval plast a sklo v najrôznejších podobách, výnimkou však neboli odevy, topánky, elektronika, kusy nábytku, postele,…“ povedal. Ako ďalej prezradil, mesto chce pokračovať v pomoci životnému prostrediu, pripravuje ďalšie aktivity. O ich konkrétnostiach bude verejnosť včas a podrobne informovaná.

 „V Humenskom ochotníckom divadle máme všetci pozitívny vzťah k prírode, záleží nám na tom, kde žijeme, preto separujeme, upratujeme svoje prostredie a podobne. Keď sa objavila výzva mesta Humenné Každé vrece sa ráta, neváhali sme ani chvíľu. Na základe impulzu našej členky Janky Ďuraškovej sme sa dohodli, že pôjdeme vyčistiť lokalitu Orechovej lúčky. Neboli sme na to samé, pridali sa aj naši priatelia a rodinní príslušníci s deťmi. Spolu sme v priebehu asi hodiny a pol vyzbierali 15 vriec odpadu. Vrecia naplnili najmä plastové nádoby, obaly od rôznych potravín, kusy oblečenia či obuvi, sklenené fľaše a občas aj neidentifikovateľné predmety.  Určite je v tomto smere najaktívnejšou naša členka Saška Harvanová, ktorá sa s manželom a deťmi zapojila do upratovania v meste každý víkend,“ prezradila Zuzana Švecová, zakladateľka Humenského ochotníckeho divadla. Podľa slov Mariána Škubu, priorita výzvy zo strany mesta Humenné nebola v číslach ani kilogramoch, ale v presvedčení a nastavení mysle obyvateľov, že životnému prostrediu je potrebné pomáhať. Mnoho odpadu ležalo najmä v lesných lokalitách niekoľko rokov. „Zapojil som sa do výzvy mesta, ale upratovať by som šiel určite aj mimo tohto projektu, keďže to takto robím každý rok v jari a jeseni. V prírode trávim takmer všetko svoj voľný čas, ktorého je kvôli poslaneckým povinnostiam síce čím ďalej, tým menej, ale takmer vždy, keď idem na Hubkovú alebo do kameňolomu, zoberiem si jednu tašku na smeti a ak uvidím, že je na posedoch alebo aj hlbšie v lese neporiadok, upracem ho. Je to aj forma môjho relaxu. V rámci výzvy Každé vrece sa ráta som upratal priestranstvo pri parkovisku na Sídlisku pod Sokolejom, ako aj priestor pri neďalekej autobusovej zastávke. Taktiež oblasť pri Laborci a raz aj oblasť pri Orechovej lúčke. Nedá sa spočítať, koľko vriec som vyzbieral, no bolo ich určite cez 10. Veľmi si vážim každého Humenčana, ktorému záleží na čistote okolitej prírody, ale aj na plochách priamo v meste, lebo aj tie vedia byť po zime značne znečistené,“ povedal Tomáš Šudík, mestský poslanec s poslanec Národnej rady SR.    Odozva domácich bola podľa radnice pozitívna. „Milo nás prekvapil počet fotografií, ktorými Humenčania prezentovali svoju pomoc prírode. Nemenej príjemný bol aj počet ľudí, ktorí v rámci pobytu v prírode zbierali odpadky. Teší nás veľký záujem detí, žiakov. Je ideálne, ak k ekológii vedú svoje deti rodičia, čo výzva Každé vrece sa ráta tiež potvrdila,“ doplnil Škuba.

(foto zdroj: MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com