Ut. máj 28th, 2024

SNINA. V tomto roku čaká mestský úrad rozsiahla rekonštrukcia. Práce by mali byť ukončené v decembri 2020. Obmedzenia pre návštevníkov by mali byť aplikované iba v nevyhnutnej miere, k výpadku poskytovania služieb občanom nedôjde.

   Pôjde o rekonštrukciu 1. a 3. nadzemného podlažia mestského úradu, t. j. priestory prvého kontaktu, dispečing mestskej polície a priestory bývalej knižnice. „Rekonštrukciou vstupných priestorov a kancelárie prvého kontaktu zabezpečíme predovšetkým spôsob prístupu a komunikácie zamestnancov s obyvateľmi nášho mesta, kde súčasný pultový systém bude nahradený priamym osobnejším kontaktom. Vytvorením nových priestorov zjednodušíme prístup na osobnú komunikáciu osobám so zníženou schopnosťou pohybu. Potreby stavebných úprav dispečingu mestskej polície, najmä rozširovanie samotných priestorov, vzišli z titulu postupného dopĺňania kamerového systému a napojenia dlho očakávanej stavby v meste – Plavárne,“ uviedla Erika Jankajová z mestského úradu.

   Rekonštrukcia prebehne do konca tohto roka, t. j. do 31.12.2020, a to na základe zmluvy o dielo so spoločnosťou Mestský podnik Snina, s. r. o. Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH je 111 014, 76 €. „Obmedzenia budú aplikované iba v nevyhnutnej miere, nedôjde k výpadku poskytovania služieb klientom, iba k dočasnej zmene miesta poskytovania vybraných služieb, avšak i to iba v rámci budovy MsÚ, ako i k dočasnému uzavretiu hlavného vchodu do budovy a jeho náhrade vedľajším. Úrad bude o konkrétnych obmedzeniach včas informovať verejnosť,“ spresnila Jankajová.

   V súvislosti s COVID-19 má mesto výpadok príjmov z dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020 vo výške dane 447 576 € a v takejto výške poskytne Vláda SR bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. Tieto financie sa použijú na opravu havarijného stavu strechy nemocnice nad interným oddelením, operačnými sálami a kotolňou, v ktorej sa nachádza záložný zdroj elektrickej energie, elektrickú prípojku na prevádzkovej budove na Ul. Budovateľská – odčlenenie od ZŠ Budovateľská, úhradu nákupu výložníkov verejného osvetlenia, rekonštrukciu elektroinštalácie a priestorov domu smútku na starom cintoríne a ohrievacie zariadenie na novom cintoríne, na opravu detských ihrísk, na rekonštrukciu 1. a 3. nadzemného podlažia MsÚ, opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a rekonštrukciu verejného osvetlenia a lávky na Ul. Kollárovej. (foto: MsÚ Snina)

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com