Saturday, April 10th, 2021
Home >> Spravodajstvo >> Rekonštrukcie sa dočká aj mestský úrad
Rekonštrukcie sa dočká aj mestský úrad

SNINA. V tomto roku čaká mestský úrad rozsiahla rekonštrukcia. Práce by mali byť ukončené v decembri 2020. Obmedzenia pre návštevníkov by mali byť aplikované iba v nevyhnutnej miere, k výpadku poskytovania služieb občanom nedôjde.

   Pôjde o rekonštrukciu 1. a 3. nadzemného podlažia mestského úradu, t. j. priestory prvého kontaktu, dispečing mestskej polície a priestory bývalej knižnice. „Rekonštrukciou vstupných priestorov a kancelárie prvého kontaktu zabezpečíme predovšetkým spôsob prístupu a komunikácie zamestnancov s obyvateľmi nášho mesta, kde súčasný pultový systém bude nahradený priamym osobnejším kontaktom. Vytvorením nových priestorov zjednodušíme prístup na osobnú komunikáciu osobám so zníženou schopnosťou pohybu. Potreby stavebných úprav dispečingu mestskej polície, najmä rozširovanie samotných priestorov, vzišli z titulu postupného dopĺňania kamerového systému a napojenia dlho očakávanej stavby v meste – Plavárne,“ uviedla Erika Jankajová z mestského úradu.

   Rekonštrukcia prebehne do konca tohto roka, t. j. do 31.12.2020, a to na základe zmluvy o dielo so spoločnosťou Mestský podnik Snina, s. r. o. Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH je 111 014, 76 €. „Obmedzenia budú aplikované iba v nevyhnutnej miere, nedôjde k výpadku poskytovania služieb klientom, iba k dočasnej zmene miesta poskytovania vybraných služieb, avšak i to iba v rámci budovy MsÚ, ako i k dočasnému uzavretiu hlavného vchodu do budovy a jeho náhrade vedľajším. Úrad bude o konkrétnych obmedzeniach včas informovať verejnosť,“ spresnila Jankajová.

   V súvislosti s COVID-19 má mesto výpadok príjmov z dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020 vo výške dane 447 576 € a v takejto výške poskytne Vláda SR bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. Tieto financie sa použijú na opravu havarijného stavu strechy nemocnice nad interným oddelením, operačnými sálami a kotolňou, v ktorej sa nachádza záložný zdroj elektrickej energie, elektrickú prípojku na prevádzkovej budove na Ul. Budovateľská – odčlenenie od ZŠ Budovateľská, úhradu nákupu výložníkov verejného osvetlenia, rekonštrukciu elektroinštalácie a priestorov domu smútku na starom cintoríne a ohrievacie zariadenie na novom cintoríne, na opravu detských ihrísk, na rekonštrukciu 1. a 3. nadzemného podlažia MsÚ, opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a rekonštrukciu verejného osvetlenia a lávky na Ul. Kollárovej. (foto: MsÚ Snina)

the author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 • Nové Podvihorlatské noviny

  Od 1.6.2020 sa začala písať nová história. Podvihorlatské noviny po svojej 61-ročnej existencii chcú osloviť čo najviac čitateľov. Práve pre tých, ktorí nemajú možnosť zakúpiť si tlačoviny, prinášame online obsah. Snažíme sa vyjsť v ústrety tým, ktorí už nežijú v rodných okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, no domovinu majú stále v srdci a radi by si prečítali, čo sa v regióne udialo. S printom však nekončíme, stále zostáva našou prioritou, kde vám každý pondelok prinášame súhrn týždenných udalostí

 • Menu

 • Kontakt

  LINI PRESS, s.r.o.,
  Jasenovská 2497,
  066 01 Humenné

  Telefón: 0918 482 007, 0908 162 882
  email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Top