PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

Mesiac: október 2020

2 min read

HUMENNÉ. V uplynulých dňoch sa odovzdalo stavenisko v areáli futbalového štadióna k výstavbe vodozádržného opatrenia a rozšírenia parkovacích plôch. V rámci Operačného programu Kvalita životného...