Št. júl 18th, 2024

HUMENNÉ. Jednou z dôležitých investičných akcií v tomto roku je tiež cintorín. Odstránením viac než 20-rokov navážanej kopy hliny a odpadu sa vyčistila časť priestoru pre stavbu.

   V rámci projektu „Rozšírenie mestského cintorína v Humennom” bolo v roku 2003 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. V roku 2020 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie mestského cintorína v Humennom” na pozemku 5388/4, čím by došlo k rozšíreniu cintorína o 1 200 až 1 300 hrobových mi­est.„Začíname prvú etapu prác, ktorá bude znamenať rozšírenie cintorína o 834 hrobových miest. Veľmi dôležitá investičná akcia sa v minulosti nerealizovala, preto musíme konať rýchlo. Odovzdávame stavenisko, podľa informácií, ktoré som dostal, by mohli byť práce ukončené skôr, než hovorí zmluvou daný termín – 30. septembra. Ak bude počasie žičlivé, do dvoch mesiacov pracovný ruch utíchne,” konštatoval Miloš Meričko, primátor mesta.

   Stavenisko na realizáciu stavby bolo utorok (5.5.) odovzdané. Práce budú prebiehať na zelenej pláni, obyvatelia rodinných domov pozdĺž prístupovej cesty na určitý čas budú musieť akceptovať zvýšenú hlučnosť, komunikácia sa môže aj znečistiť. Technické služby mesta Humenné však budú dbať, aby priebežne boli cesty v poriadku. V rámci stavby budú vybudované chodníky a uličky na ploche 1 200 metrov2, chodníky budú s asfaltovým povrchom široké tri metre, aby umožňovali jazdu pohrebného vozidla. Uličky so šírkou dvoch metrov budú zo zámkovej dlažby. Medzi pásmi hrobových miest budú uličky zatrávnené. „Súčasťou stavby je aj osvetlenie, pribudne osem stožiarov so svietidlami a deväť nízkych parkových svietidiel, teda spolu sedemnásť. Ozvučenie bude rozšírené o štyri reproduktory na stožiaroch, ktoré budú slúžiť na osvetlenie,” doplnil Marián Šalata z odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene. Termín dokončenia: september 2020; Cena: 146 688 eur s DPH. Text a foto: MsÚ HE, Marián Škuba

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com