ULIČ A UBĽA: rozvoj cestovného ruchu

REGIÓN. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK) do roku 2020 spolu s územným plánom kraja sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy. Musí vychádzať z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Je tiež vyjadrením predstavy o…

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať