KARPATSKÍ RUSÍNIspoluzakladali Československý štát (II.)

SNINA. Kaštieľ bol prednedávnom miestom besedy s popredným kanadským historikom PAULOM ROBERTOM MAGOCSIM o dejinách Karpatskej Rusi, karpatských Rusínoch, ako aj o knihe „Chrbtom k horám“, ktorú na túto tému napísal. Daniela Kapraľová s ním viedla neformálny rozhovor v rusínskom jazyku, ale zapájali sa aj prítomní z publika. Prinášame vám…

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať