Viac PRACOVNÝCH MIEST v školách, rekonštrukcia stokovej siete

HUMENNÉ. Štyri základné školy sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre rôzne projekty. Všetky sú v rámci rovnakej výzvy – na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, ktoré sa zakladá na tom, že všetci žiaci majú právo na rovnakú kvalitu výučby, ako aj základné vzdelávacie potreby. „Podmienkou pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu…

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať