HÁMORSKÁ ulica aj s novou kanalizáciou

SNINA. V uplynulom mesiaci sa ukončila stavba Odkanalizovanie dažďových vôd na časti Hámorskej ulice, ktorú zrealizovala stavebná firma merga, s.r.o. Snina. Celkový náklad predstavoval sumu 54 822 eur.      Predmetom zákazky bolo odvedenie dažďových vôd z jestvujúcich prícestných rigolov (v hornej časti – nad a pod vodojemom) na spomínanej…

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať