Dobrodružná ROZPRÁVKOVÁ CESTA

HUMENNÉ. Koncom marca otvorilo svoje brány na Základnej škole KudlovskáRozprávkové kráľovstvo, v ktorom Snehulienka a sedem trpaslíkov privítali predškolákov z materských škôl Kudlovská, Osloboditeľov, Družstevná a Třebíčska.      Škôlkari si najprv pozreli divadielko, v ktorom im trpaslíci porozprávali príbeh o Snehulienke a poprosili ich o pomoc pri jej prebudení...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

STRIEBRO za rodný jazyk

BRATISLAVA. V poradí 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry priviedol v 5. a 6. apríla do hlavného mesta žiakov a študentov z celého Slovenska.      Víťazi krajských kôl preukázali svoje vedomosti a zručnosti v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu. V kategórii C žiakov  8. a 9. ročníka...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

Ženy VYČISTILI CHOTÁR

NIŽNÉ LADIČKOVCE.Z upratovania sa stala trádícia! Členky Únie žien Slovenska už šiesty rok po sebe robili veľké upratovanie cesty vedúcej až na ľubišský chotár.      Vyzbierali rekordných 40 plných vriec odpadkov. Je to síce pekné číslo, no veľkú radosť z toho nemajú. Našli tam papieriky, ale aj plechovky, použité...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

ANNA FRANKOVÁposolstvom pre ôsmakov

HUMENNÉ. Výchova k ľudským právam, boj proti všetkým prejavom extrémizmu a  rasizmu, tolerancia odlišných kultúr a náboženstiev je základným atribútom výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole Pugačevova.      Implementácia týchto hodnôt v kontexte vyučovania prebieha prostredníctvom najrozmanitejších aktivít. Jednou z nich bola aj čitateľská aktivita, ktorú v mesiaci knihy, 27....

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

VIA ARTO deväťkrát NA STUPNI VÍŤAZOV

KOŠICE. Tanečníci Súkromnej základnej umeleckej školy Via arto sa  24. marca zúčastnili na celoštátnej kvalifikačnej súťaži SHOW TIME, ktorá je zároveň i nominačnou súťažou Na ME v Budapešti.      Súťažilo 62 tanečníkov. Šesť choreografií získalo 1.miesto a tri sa umiestnili na druhej priečke. Víťazi dosiahli viac ako 70 bodov,...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

ŽABIE TAXI v rukách školákov

KOŠKOVCE. Medzi žiakmi koškovskej základnej školy je záchrana žiab počas migrácie v období ich rozmnožovania milou, zmysluplnou a užitočnou tradíciou.      Tieto obojživelníky sú počas tohto obdobia ohrozované cestnou premávkou, preto je pre ne  veľký problém naklásť vajíčka. Školáci sa už niekoľko rokov zúčastňujú na akcii, ktorú verejnosť pozná...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

CELOSLOVENSKÝ ZENIT s bronzovým leskom

SNINA. Zenit je výstižnou skratkou súťaže, ktorá v plnom znení znamená: „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“. Je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo.      V ôsmich kategóriách, ktoré sú určené žiakom stredných škôl (SŠ), stredných odborných škôl a gymnázií, je hlavným cieľom podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

(NE)VOŇAVÁ návšteva

HUMENNÉ. Žiaci zo Základnej školy Kudlovská sa vybrali na exkurziu do čističky odpadových vôd.      Všetci školáci pochopili dôvod zápachu po tom, ako im pracovníčka zariadenia vysvetlila, že vo vode prichádzajúcej do čističky sú všetky splašky z domácnosti, odpadová voda z rôznych výrob a dažďová voda. Dozvedeli sa, že...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

ÚSPEŠNÁ MÚZA: Mládež spieva, Showtime a Jozef Sklenčár

HUMENNÉ.Jar a s ňou dobrá nálada  sa začala vZákladnej umeleckej škole Múza veľmi skoro prebúdzať. Tancovalo sa, spievalo i hralo hlavne na veľkých súťažných pódiách.      Deti z detského speváckeho zboru Lienka 23. marca„prileteli“ do Vranova nad Topľou, kde sa konala krajská súťažná prehliadka „Mládež spieva“. Po úspešnom predošlom...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

Spievali pre ŠÍRU RUSKÚ ZEM

KOŠICE. Ruské slovo je postupová súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.      Cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť a propagovať hodnotnú ruskú...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať