Slováci, vráťte sa…

Jednostopäťdesiattisíc (150 000) Slovákov pracuje v zahraničí. Najviac v Rakúsku a Česku.      Prevládajú pracovníci v stavebníctve a zdravotníctve. Prekvapila vás táto štatistika rovnako ako mňa? Číslo odídených zamestnancov vnímam ako pomerne vysoké. Najmä z pohľadu tvorby hodnôt pre našu ekonomiku. Sú to ľudia, ktorí u nás doma nevytvárajú...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

INVESTIČNÉ AKCIEaj do regiónu?

PREŠOV. O investovanie v Prešovskom kraji prejavila záujem významná čínska spoločnosť Shanxi First Construction Group Co., Ltd. Bilaterálne kontakty, ktoré sa podarilo nadviazať na podnikateľskom fóre v Bejingu v júni tohto roka, vyústili do návštevy čínskych partnerov na východe Slovenska ako možnej destinácie pre etablovanie ich podnikateľských aktivít. „Je to...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

REGIONÁLNA SÚŤAŽ folklóru dospelých

HUMENNÉ. Vihorlatské  múzeum uskutoční  9. septembra 2018 v priestoroch skanzenu regionálnu súťaž  hudobného folklóru dospelých pre okresy Humenné, Snina  a Medzilaborce (v prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom).      Prosíme záujemcov a zriaďovateľov folklórnych zoskupení, aby v prípade záujmu o účasť v regionálnej...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

HRADYnapredujú V OPRAVÁCH

REGIÓN. Dve dominanty humenského okresu sa pýšia na vrchoch Brekova aj Jasenova. Zrúcaniny oboch hradov každoročne lákajú množstvo návštevníkov. Nedávno sa začali obnovovať a rekonštrukcie pokračujú naďalej, aby sa zachoval ich pôvod.      BREKOVSKÝ HRAD. Nachádza sa 7 kilometrov od Humenného, vznikol v druhej polovici 13. storočia.  V období...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

Zaznamenaných 17 letných a 7 tropických dní

KAMENICA N/CIR. Ochladenie z konca júna sa prenieslo aj do prvých júlových dní. Začiatok júla s maximálnou teplotou do 20°C bol výrazne chladný. Pomerne rýchlo sa ale oteplilo a 5. júl už bol tropický. Nebolo to však nadlho, lebo prišla druhá dekáda mesiaca a takmer každý deň pršalo. Teploty sa...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

ZNÍŽIŤ regionálne rozdiely a NAŠTARTOVAŤ rast

KRAJ. Minimálny záujem investorov, chýbajúca dopravná infraštruktúra, nedostatok nových pracovných príležitostí, nízke  mzdy a odchod ľudí za prácou. Najväčšie problémy, s ktorými sa dlhodobo pasuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Riešením nepriaznivého stavu je proces CATCHING-UP REGIONS, ktorý zabezpečí, aby sa tempo čerpania eurofondov výrazne zefektívnilo a zrýchlilo.      Iniciatíva...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

CESTNÉ REKONŠTRUKCIE– obnova ďalších úsekov

SNINA. V okrese bolo od začiatku roka opravených niekoľko cestných úsekov, ktoré už boli v žalostnom stave, hlavne v Uličskej doline. Rekonštrukcie sa samozrejme nezaobišli bez nečakaných výdavkov nadlimitných výdavkov, ktorým je zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) naladené proti. No vďaka poslancom N. Sirkovej a D. Hačkovi, ktorí sú vo...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

ULIČ A UBĽA: rozvoj cestovného ruchu

REGIÓN. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK) do roku 2020 spolu s územným plánom kraja sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy. Musí vychádzať z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Je tiež vyjadrením predstavy o...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

Viditeľné úspechy, spolupráca na vysokej úrovni

NINA. Vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) sme 4. novembra minulého roka spoznali mená nového predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a poslancov krajského parlamentu. Od slávnostného zloženia sľubu ubehol vyše polrok a určili sme čas na prvé bilancovanie. DUŠAN HAČKO, ktorý zasadol do poslaneckej lavice prvýkrát, zhodnotil svoju činnosť...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať

KARPATSKÍ RUSÍNIspoluzakladali Československý štát (II.)

SNINA. Kaštieľ bol prednedávnom miestom besedy s popredným kanadským historikom PAULOM ROBERTOM MAGOCSIM o dejinách Karpatskej Rusi, karpatských Rusínoch, ako aj o knihe „Chrbtom k horám“, ktorú na túto tému napísal. Daniela Kapraľová s ním viedla neformálny rozhovor v rusínskom jazyku, ale zapájali sa aj prítomní z publika. Prinášame vám...

Zvyšný obsah je prístupný iba členstvám: Rok a Štvrťrok.
Prihlásiť sa Registrovať